Corona statement

Algemeen

 • Voedselveiligheid, veiligheid en gezondheid tezamen met business continuïteit zijn de eerste prioriteiten van Kraats Kaas. Momenteel zien wij met betrekking tot het oprukkende Corona-virus geen directe problemen voor uitleveringen van onze producten.
 • Over het algemeen wordt voedsel niet gezien als mogelijke drager van het Corona-virus. Daarnaast passen Kraats Kaas en al haar leveranciers aantoonbaar HACCP principes toe.
 • Kraats Kaas heeft een multidisciplinair team geïnstalleerd dat nauwgezet alle ontwikkelingen volgt welke mogelijk effect kunnen hebben op medewerkers en beschikbaarheid van producten.
 • Leveranciers van flexibele arbeid hanteren maatregelen die aansluiten op de maatregelen van Kraats Kaas.

Gezondheid en hygiëne

 • Kraats Kaas volgt de richtlijnen van het RIVM op, met betrekking tot (hand)hygiëne en hoesten/niezen en informeert hierover ook haar personeel en bezoekers.
 • Personeel is extra gewezen op het belang van persoonlijke hygiëne. Er wordt aangespoord tot extra handen wassen. Ook is het schudden van handen niet toegestaan. De interne schoonmaakpartij neemt extra hygiëne-maatregelen en de frequenties te verhogen. Hierbij ligt de focus op locaties waar veel activiteit en verkeer plaatsvindt.

Reizen

 • Er is een reisbeperking in algemene zin ingesteld en een reisverbod voor zakelijk reizen naar buitenland ingesteld naar de besmette gebieden.
 • Het reizen tussen de verschillende vestigingen wordt tot een minimum beperkt.
 • Het bezoeken van klanten/relaties of het ontvangen van bezoek wordt eveneens tot een minimum beperkt.

Chauffeurs

 • Er is voor chauffeurs (zowel inkomend als uitgaand) een specifiek protocol opgesteld. Hierbij is alles erop gericht om persoonlijk contact met de Kraats Kaas-medewerkers te minimaliseren.
 • Er zijn specifieke regels opgesteld over hoe om te gaan met vrachtdocumenten.

Toegang

 • Medewerkers, inleenkrachten, externen die gezondheidsklachten hebben die verband houden met het Corona-virus, worden niet tot het bedrijf toegelaten. Bij twijfel wordt contact opgenomen met leidinggevende of HR.

 

 Focus op Productie

 • Uit ondersteunende afdelingen, inclusief de kantoorafdelingen worden medewerkers vrij gemaakt om bij te springen in het primaire proces.
 • Alle medewerkers dienen zich zoveel mogelijk flexibel op te stellen in zowel taken/activiteiten als in tijd om het primaire proces doorgang te kunnen laten vinden.

 Continuïteit

 • Er zijn binnen Kraats Kaas organisatorische en ICT voorbereidingen getroffen om waar mogelijk op kritische functies medewerkers te kunnen laten thuiswerken en om het proces optimaal te ondersteunen. Thuiswerken wordt gestimuleerd.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.