AUDITS

Met regelmaat wordt ons bedrijf bezocht door QA managers van onze afnemers, zowel aangemeld als onaangekondigd. Dit zien wij als de beste beoordeling op ons functioneren. Iedere afnemer is vanuit de eigen auditregels verplicht het voorgaande traject te borgen, wij nodigen daarbij ook alle afnemers van harte uit.