CONTROLES VAN GRONDSTOFFEN EN EINDPRODUCTEN

De geleverde goederen worden onderworpen aan een uitgebreide ingangscontrole. Er wordt onder andere gecontroleerd op algehele netheid en kwaliteit en daarbij behorende specifieke parameters, zoals temperatuur, geur, kleur en consistentie. Tevens worden de geleverde grondstoffen bemonsterd door onze eigen kwaliteitsdienst.

De kazen worden in het eigen laboratorium van de kwaliteitsdienst onderzocht op, onder andere, het vetgehalte, eiwitgehalte, zout en droge stof. Daarnaast vindt er microbiologisch onderzoek plaats op gisten/schimmels en enterobacteriaceae. Overige onderzoeken worden uitbesteed aan een extern geaccrediteerd laboratorium.