TOELEVERANCIERS

Wij stellen zeer hoge eisen aan onze toeleveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Alleen met de juiste grondstoffen en verpakkingsmaterialen kunnen wij een optimaal eindproduct produceren.

Kraats Kaas stelt onder andere als minimale eis dat alle leveranciers van grondstoffen en primair verpakkingsmateriaal, volgens een GFSI-norm (wereldwijde voedselveiligheidsinitiatief) gecertificeerd zijn.