MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Energie en klimaat

Kraats Kaas heeft veel geïnvesteerd in energiezuinige en klimaatvriendelijke technieken. Met een warmte-terugwinningssysteem kunnen wij 80.000 liter water op een constante temperatuur van 70 graden Celsius houden. Dit water zorgt voor de complete verwarming en warmwatervoorziening van het gehele bedrijf, inclusief de krattenwasafdeling. Omdat er geen aardgas wordt verbruikt, voorkomen wij de uitstoot van koolstofdioxide, één van de broeikasgassen die de ozonlaag aantast.

Milieu

Het bedrijfsproces van Kraats Kaas is dusdanig ingericht om het milieu zoveel mogelijk te sparen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Verpakkingsfolie van de inkomende producten wordt afgezogen, vermalen en afgevoerd om te worden gerecycled.
  • Karton wordt verzameld voor hergebruik.
  • Er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
  • Een uitstekend geïsoleerd bedrijfspand.
  • Ons transport is uitbesteed, waardoor een optimale vrachtautobelading kan worden gerealiseerd. Dit is zowel beter voor het milieu als voor de flexibiliteit van leveren aan onze klanten.

Mensen en handelspartners

Bij Kraats Kaas wordt uitsluitend zaken gedaan met bedrijven en landen die de mensenrechten en arbeidsomstandigheden respecteren. We onderhouden daarom duurzame en open relaties met onze afnemers en partnerleveranciers die met grote zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Personeel & organisatie

Bij Kraats Kaas wordt gezorgd voor een goede werkomgeving, waarbij aan de volgende punten veel waarde wordt gehecht:

  • Verbod op discriminatie.
  • Goede werkomstandigheden waarbij de CAO wordt gerespecteerd.
  • Equal pay conform CAO voor uitzendkrachten van buiten Nederland.
  • Aanwezigheid van bhv-ers en een vertrouwenspersoon.
  • Schone werkkleding voor het productiepersoneel.